STANNEL HOME COMMUNITY

תנאי שימוש כלליים

STANNEL היא רשת חברתית, מקצועית וזירת סחר אלקטרוני בתחום ה- home decor, הנמצאת בבעלות סטנל בע"מ, מרח' הארבעה 19, ת"א (להלן: "STANNEL"). STANNEL פועלת באמצעות אתר אינטרנט הנמצא בשם מתחם ב-www.stannelmarketplace.com, (להלן: "הפלטפורמה").

תנאי שימוש אלה ("התנאים" או "תנאים אלה" או "ההסכם") מהווים הסכם משפטי מחייב ביןSTANNEL לבין משתמשי הפלטפורמה.

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד, ואין בכך כדי להחריג מין כלשהו מתחולתם של התנאים ואלה חלים באופן שווה על כל המינים.

הפלטפורמה מציעה בין היתר:

  1. רשת חברתית לעיצוב הבית בה ניתן למצוא מגוון רחב של רעיונות, השראה והמלצות לעיצוב הבית, דרך תכנים שמעלים המשתמשים;

  2. זירת סחר אלקטרונית המכונה "MARKET PLACE" ובה מגוון מוצרים לרכישה באתרי הספקים, קטלוג מוצרים , סוגים וכמויות שונות;

  3. הצעות ליעוץ וליווי שוטף הניתנים מבעלי מקצוע בכל שלבי עיצוב, שיפוץ ו/או בניית הבית;

  4. קבוצות "Groups" מועדונים פרטיים לחברות או קהילות בהן סטאנל מציעה הטבות הנחות, ארועי מכירות וכו'.

  1. מהם התנאים שחלים עליך?

עליך כמשתמש לקרוא תנאים אלה בעיון רב ולהבינם, ללא יוצא מן הכלל. זו האחריות שלך. חשוב להדגיש כי על ידי גישה או שימוש בפלטפורמה, אתה מאשר תנאים אלה ומסכים כי הם יחולו עליך. הסכמים ומדיניות אחרים המפורטים להלן חלים גם על השימוש שלך בפלטפורמה. אם אינך מסכים להם, אינך יכול או מורשה להשתמש בפלטפורמה. 

ההסכמים והמדיניות הבאים חלים על כל המשתמשים בפלטפורמה:

  1. תנאי שימוש כללים : תנאים אלה מסדירים את השימוש שלך בכל ההיבטים של הפלטפורמה

  2. מדיניות פרטיות: מדיניות הפרטיות שלנו מפרטת את נוהלי הפרטיות שלנו המפורטת בקישור מדיניות פרטיות. על ידי שימוש בפלטפורמה, אתה מבין ומאשר שתנאי מדיניות הפרטיות חלים עליך, ללא קשר אם יצרת חשבון בפלטפורמה.

  3. תנאי שימוש לספקים: אם יש לך חשבון לבית עסק המספק שירותים ו/או מורצים ואתה משתמש בפלטפורמה כאיש מקצוע כבית עסק בתחום עיצוב הבית, הפרופיל המקצועי שלך והשימוש שלך בפלטפורמה כספק שירותים ו/או מוצרים כפופים גם לתנאים ולהתניות המפורטות בקישור תנאי שימוש ספקים (להלן: "תנאי שימוש לספקים").

  4. Market Place/סחר אלקטרוני: STANNEL משתפת פעולה עם ספקים בתחום עיצוב הבית המציגים את מוצריהם ו/או שירותיהם בחנות Display. הפלטפורמה תאפשר למשתמשים להזמין ולרכוש את המוצרים המוצגים בחנות Display באמצעות קישור (link) ישיר לאתר\what's up המכירות הייעודי שבבעלות בית העסקם או הספק המייצר, משווק ומוכר את השירותים ו/או המוצרים, לפי העניין. רכישת המוצרים ו/או השירותים תעשה בכפוף לתנאים ולמדיניות הקיימים אצל בית העסק או הסספק הרלוונטי מולו מתבצעת עסקת הרכישה. STANNEL אינה צד להסכמים או לתנאי ההתקשרות בינך לבין בית העסק או הספק הרלוונטי והיא אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי מי מכם בקשר עם רכישת המוצרים ו/או השירותים, אספקתם, טיבם איכותם והאחריות (warranty) הניתנת לגביהם - כל אלה ייקבעו במפורש ובהתאם להוראות הדין החל ותנאי ההתקשרות הפרטניים בין רכושי השירות ו/או המוצרים לבין בתי העסק ו/או הספקים הרלוונטיים.

על ידי שימוש בפלטפורמה, אתה מסכים לתנאי שימוש אלה. במקרה של סתירה כלשהי או אי התאמה בין תנאים אלה לבין התנאים המופיעים בהסכם נפרד שאתה רשאי להתקשר בו עם STANNEL, תנאי הסכם זה יגברו.

  1. השימוש בפלטפורמה

    1. הגדרות. למונחים הבאים תינתן המשמעות שליצידם

      1. "הפלטפורמה" כמשמעו בראש העמוד.

      2. "בית העסק" או "הספק" משמעו יחיד או תאגיד המייצר, משווק ומוכר מוצרים ו/או שירותים בתחום עיצוב, שיפוץ או בניית הבית, ובכלל זה, אך לא רק, חנויות לייצור, שיווק וממכר רהיטים ומוצרים נלווים לבית, בעלי מקצוע המספקים שירותי עיצוב ואדריכלות, יועצי תאורה, מיזוג וכיו"ב, המקימים חשבון ספק בפלטפורמה כמפורט בתנאי השימוש.

      3. "הצדדים" משמעו STANNEL ו- המשתמש.

      4. "התוכן שלך" משמעו התכנים שמשתמשי הפלטפורמה מפרסמים, מעלים או שולחים בפלטפורמה או באמצעותה, לרבות תמונות, רעיונות, פוסטים, כתבות, תגובות, סרטונים וכיו"ב וכמפורט בתנאי השימוש לספקים.

      5. "חנות Display" משמעו איזור ייעודי בפלטפורמה המאפשר לבתי עסק וספקים הפותחים חשבון עסק ומשלמים ל-STANNEL דמי מנוי חודשיים, להציכ מעת לעת מוצרים ו/או שירותים הנמכרים ו/או המסופקים על ידם, כמפורט בתנאי שימוש לספקים.

      6. "יום עסקים" משמעו הימים בשבוע בהם הבנקים המרכזיים בישראל פתוחים לקבלת קהל בסניפיהם.

      7. "משתמשי הפלטפורמה" או "המשתמשים" משמעו כל אדם, יחיד או תאגיד, בין בעצמו ובין כמורשה מטעמו של תאגיד, המבקר בפלטפורמה ועושה בה שימוש, לרבות הספקים, בכפוף לתנאים אלה ולתנאי השימוש לספקים, לפי העניין.

      8. "עמוד ה- Feed" משמעו עמוד הפרופיל של כל משתמש המהווה את מקור התוכן שהוא מעלה.

      9. "תנאי שימוש כלליים" או "תנאי השימוש" משמעו תנאים אלה ותנאי השימוש לספקים, יחדיו או לפי העניין.

    2. הגבלת גיל. השימוש בפלטפורמה מותר מגיל 18 ומעלה.

    3. יצירת חשבון. גישה לפונקציות שמציעה הפלטפורמה, לרבות העלאת תכנים על ידי ספקים לחנות Display ו/או העלאת תכנים לעמוד ה-Feed, מותנית ברישומו של המשתמש וביצירת חשבון בפלטפורמה. אם אתה יוצר חשבון, אתה מסכים לספק לנו מידע מדויק ולעדכן את המידע שלך, כולל עדכון כתובת הדוא"ל המשויכת לחשבון שלך, לפי הצורך לצורך דיוק השירותים שאנו מציעם ולמסירת הודעות. אנו נטפל במידע אישי שתספק כחלק מיצירת חשבון בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

    4. סיום ההתקשרות. באפשרותך לסגור את חשבונך בכל עת על-ידי מעבר אל הגדרות החשבון וסגירת חשבונך. אנו רשאים להשעות לצמיתות או באופן זמני את השימוש שלך בפלטפורמה בכל עת ומכל סיבה שהיא, ללא כל הודעה או חבות כלפיך. אנו רשאים לסגור את חשבונך בכל עת מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, כולל אם תפר תאני מתנאי השימוש או ההסכמים הנלווים לו. על אף האמור, התחייבויות מסוימות ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים כפי שיפורט בהמשך, גם לאחר סגירת חשבונך, מכל סיבה שהיא.

  2. התכנים שמעלים משתמשי הפלטפורמה

    1. רישיון והרשאה להשתמש בתוכן שלך. אתה מעניק לנו בזאת, ללא פיצוי לך או לאחרים, רישיון עולמי, לא בלעדי, ללא הגבלת זמן, בלתי חוזר, ללא זכות לתמלוגים, המשולם במלואו (כולל הזכות להעניק רישיון משנה) להשתמש, לשכפל, לעבד, להתאים, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, לשנות, להכין עבודות נגזרות, לפרסם, לשדר ולהפיץ את התוכן שלך, או כל חלק ממנו, בכל רחבי העולם בכל פורמט, מדיה או שיטת הפצה (בין אם ידועים כעת ובין אם ייווצרו בעתיד) למשך זכויות יוצרים או זכויות אחרות בתוכן שלך. הרשאה כזו תהיה לצמיתות ולא ניתן לבטלה מכל סיבה שהיא, כולל במקרה של סיום כמובנה בסעיף 3 לעיל, במידה המרבית המותרת על פי חוק. יתר על כן, במידה המותרת על פי החוק החל, אתה מוותר ומשחרר ומתחייב שלא לתבוע זכויות מוסריות כלשהן שעשויות להיות לך בתוכן שלך. אם אתה מזדהה בשמך או מספק תמונה או הקלטת שמע או וידאו של עצמך, אתה מאשר לנו ולשותפינו, בעלי הרישיונות ובעלי רישיונות המשנה שלנו, ללא פיצוי לך או לאחרים, לשכפל, להדפיס, לפרסם ולהפיץ בכל פורמט או מדיה (בין אם ידועים כעת ובין אם ייווצרו בעתיד) את שמך, קולך ודמותך ברחבי העולם, והרשאה כזו תהיה לצמיתות ולא ניתן לבטלה מכל סיבה שהיא, למעט כנדרש על פי החוק החל. כמו כן, אתה מסכים לכך שאנו רשאים להשתמש בתוכן שלך בכל דרך שנראה לנכון או נחוץ.

    2. בעלות. אנו מאשרים ומסכימים כי אתה, או צדדים שלישיים מעניקי הרישיונות שלך, לפי העניין, שומרים על הבעלות על כל זכויות היוצרים בתוכן שלך, בכפוף לזכויות הלא בלעדיות שהוענקו לנו בפסקה לעיל, וכי שום בעלות על זכויות יוצרים כאלה אינה מועברת אלינו במסגרת הסכם זה. יתר על כן, ביחס לתוכן שלך בצורה של תמונות, ובכפוף לשיקולי המוצר וחוויית המשתמש של STANNEL.

    3. האחריות שלך לתוכן שלך. על ידי פרסום, העלאה או שליחה של התוכן שלך בפלטפורמה, אתה מצהיר ומתחייב בפנינו שיש לך את זכויות הבעלות, או שקיבלת את כל הרישיונות או ההרשאות הדרושים מכל גורם רלוונטי, להשתמש בתוכן שלך באופן זה. זה כולל קבלת הזכות להעניק לנו את הזכויות להשתמש בתוכן שלך בהתאם להסכם זה. אתה בעל היכולת לקבוע אם התוכן שלך מפר קניין רוחני או זכויות כלשהן של צד שלישי כלשהו. לפיכך, אתה מקבל על עצמך אחריות מלאה למניעת הפרה של הקניין הרוחני או הזכויות האישיות של אחרים בקשר לתוכן שלך. אתה אחראי לוודא שהתוכן שלך אינו מפר זכויות קניין של צדדים שלישיים או כל חוק, לרבות שהוא אינו מטעה, מפלה או מהווה הונאה.

    4. מגבלות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר את התוכן שלך, במלואו או בחלקו, מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת, בפרט אם מדובר בתוכן בלתי חוקי, מטעה, מפלה או מהווה הונאה, או בתוכן שאינו בבעלותך או שאין לך את הזכויות הנחוצות לשיתופו. כמו כן, איננו מתחייבים שנפרסם או נסיר את כל התוכן שלך והיקף פרסומו או הסרתו כפופים לשיקול דעתה הבלעדית של STANNEL.

  3. התכנים של STANNEL

    1. התוכן של STANNEL. למעט התוכן שלך, הפלטפורמה או הקשור אליה (כולל, אך לא רק, התוכנה שלנו, סימני STANNEL, הלוגו של STANNEL והקישורים של STANNEL), הוא רכושה של STANNEL בכפוף לזכויות צד שלישי (להלן: "התוכן שלנו").

    2. הרישיון שלנו עבורך. בכפוף לתנאי שימוש אלה, אנו מעניקים לך רישיון מוגבל ולא בלעדי להשתמש בתוכן ובחומרים שלנו ולגשת אליהם בקשר עם השימוש שלך בפלטפורמה. למעט כפי שהוסכם במפורש אחרת על ידינו (כגון זכאותך ליצירת פרופיל מקצועי לבתי עסק וספקים כמפורט בתנאי שימוש לספקים), השימוש שלך בפלטפורמה חייב להיות מוגבל לשימוש אישי ולא מסחרי. אנו רשאים לסיים רישיון זה בכל עת ומכל סיבה שהיא עפ"י שיקול דעתנו הבלעדי.

    3. הגבלות. למעט כפי שצוין במפורש בתנאים אלה, אתה מסכים שלא להשתמש, לשנות, לשכפל, להפיץ, למכור, להעניק רישיון, לבצע הנדסה לאחור, הידור לאחור או לנצל בכל דרך אחרת את התוכן שלנו ללא אישור מפורש בכתב מאיתנו. ההרשאה של STANNEL אליך לשימוש שלך בפלטפורמה שוללת במפורש שימוש מסחרי על ידך בכל מידע הנוגע לתיאורי מוצרים, שירותים או רישומים מקצועיים לטובת ספק אחר. חל עליך איסור מפורש על כל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים לאיסוף וחילוץ נתונים במסגרת השימוש שלך בפלטפורמה. אתה רשאי להציג ולהדפיס מספר סביר של עותקים של דפי אינטרנט הממוקמים בפלטפורמה לשימושך האישי, בתנאי שתשמור את כל ההודעות הקנייניות הכלולות בחומרים המקוריים.

    4. בעלות. אתה מאשר ומסכים כי הפלטפורמה והסימנים של STANNEL יישארו רכושה של STANNEL בכפוף לזכויות צדדים שלישיים. התוכן, המידע והשירותים הזמינים בפלטפורמה מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים החלים עפ"י כל דין. אתה מאשר שאינך רוכש זכויות בעלות כלשהן בפלטפורמה.

  4. דיווחים על תוכן מפר

אם אתה סבור שתוכן הקיים בפלטפורמה מפר זכויות השייכות לך או לצד שלישי כלשהו או שהינך סבור שהוא פוגעני, מעורר התנגדות, מפלה או באופן כלשהו מנוגד לחוק, אתה מוזמן לדווח לנו בכתובת הדוא"ל [email protected]. איננו מחויבים למחוק תוכן שאתה באופן אישי עשוי למצוא כמעורר התנגדות או פוגעני. אנו משתדלים להגיב במהירות לבקשות להסרת תוכן. 

  1. רכישת מוצרים

    1. רכישת מוצרים ו/או שירותים. ספקים המפרסמים את מוצריהם בפלטפורמה מציעים למכירה שלל מוצרים ו/או שירותים בתחום עיצוב ותכנון הבית, כגון, רהיטים ומוצרים נלווים אחרים, שירותים אדריכליים, עיצוב פנים וכיו"ב. אם אתה רוכש מוצרים ו/או שירותים בפלטפורמה, הרכישה שלך כפופה לתנאי המכירה של הספק ולא של הפלטפורמה. בהקשר זה, הפלטפורמה משמשת זירה בה בתי העסק או הספקים הרלוונטיים מפרסמים את מוצריהם ו/או השירותים שהם מספקים ומאפשרת למשתמשים, באמצעות קישור לאתריהם הייעודים או בכל דרך אחרת המותרת בחוק, לבצע רכישה ו/או הזמנה של מוצרים ו/או שירותים, לפי העניין. זמינות המוצרים ו/או השירותים הנמכרים על ידי הספקים בפלטפורמה, אינה מעידה על תמיכתנו או אימותנו את המוצרים, השיקותים או תיאוריהם, טיבם או איכותם.

    2. אמצעי תשלום. מאחר ורכישת המוצרים ו/או השירותים נעשית ישירות מול הספקים, הפלטפורמה אינה מאחסנת או שומרת באופן כלשהו מידע הנוגע לאמצעי התשלום שלך. STANNEL אינה אחראית למידע זה, לרבות השימוש שנעשה במידע זו על ידי צדדים שלישיים כלשהם. לפיכך אתה אחראי באופן בלעדי לוודא כי אמצעי התשלום שאתה מוסר לספק במהלך רכישת המוצרים ו/או השירותים, לפי העניין, הינו מידע מדויק ושלם וכי הספק הרלוונטי דואג לאחסן, לשמור ולהגן על המידע האמור באופן בטוח ובהתאם לדרישות החוק.

    3. הנחות מבצע, קופונים/שוברים והצעות. מעת לעת, STANNEL עשויה להציע שוברי קידום מכירות לשימוש ברכישת מוצרים ו/או שירותים מהספקים. קופוני קידום מכירות עשויים להיות תקפים לזמן מוגבל בלבד ותוקפם פג בתאריך שצוין.

    4. אמצעי תשלום. לצורך רכישת מוצרים ו/או שירותים וכן התששפות במצעים על ידי רכישת שוברים, עליך להזין את אמצעי התשלום שלך (פרטי כרטיס האשראי/חיוב) על ידי בחירת חברת הסליקה המוצעת בפלטפורמה. אתה מודע ומאשר כי, כל פרטי אמצעי התשלום שהינך מזין לצורך רכישת מוצרים ו/או שירותים, נשמרים אצל הסולק אותו בחרת ול-STANNEL אין כל גישה או מידע ביחס לפרטים אלה.

  2. תוכן של צד שלישי

    1. תוכן של צד שלישי. הפלטפורמה מאפשרת גישה לתוכן, מוצרים ושירותים של צד שלישי (כולל, בין היתר, ספקים ובתי עסק בתחום עיצוב ותכנון הבית), כגון גישה לשירותים מאנשי מקצוע, והיא מציעה אינטראקציות עם צדדים שלישיים שאינם בשליטתנו. איננו נושאים באחריות, ואיננו תומכים או מאמתים את התוכן, ההצעות או ההתנהגות של צדדים שלישיים (כולל, בין היתר, המוצרים או השירותים המוצעים על ידי בתי העסק או ספקים המנהלים חשבונות בפלטפורמה). לדוגמה, STANNEL אינה עורכת בדיקות רקע או בודקת בדרך אחרת את הספקים הרשומים בפלטפורמה. השתתפות או זמינות בפלטפורמה אינה מהווה תמיכה או אימות על ידינו, ו-STANNEL אינה תומכת או ממליצה על המוצרים, השירותים או הצעות אחרות של ספק כלשהו או צד שלישי אחר המוצג בפלטפורמה, כולל לידים המסופקים על ידי הפלטפורמה. איננו מתחייבים או מייצגים ביחס לדיוק, שלמות או עיתוי של תוכן כלשהו שפורסם בפלטפורמה על ידי אף אחד.

    2. שירותי צד שלישי. ייתכן שתינתן לך הזדמנות בפלטפורמה לרכוש שירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים (להלן יחדיו "שירותי צד שלישי"), כולל אלה המוצעים על ידי הספקים המנהלים חשבונות בפלטפורמה. הזמינות של שירותי צד שלישי כלשהם בפלטפורמה אינה מעידה על תמיכתנו בשירותי צד שלישי.

    3. אתרי צד שלישי. הפלטפורמה עשויה להכיל קישורים לאתרים אחרים ("אתרי צד שלישי") לנוחיותכם, בין היתר, לצורך רכישת מוצרים או שרותים מצדדים שלישיים, לרבות מהספקים המנהלים חשבונות בפלטפורמה. איננו שולטים באתרי האינטרנט המקושרים או בתוכן המסופק באמצעות אתרי צד שלישי אלה. השימוש שלך באתרי צד שלישי כפוף לנוהלי הפרטיות ולתנאי השימוש שנקבעו על ידי אתר הצד השלישי המקושר הספציפי, ואנו מתנערים מכל אחריות לשימוש כזה. זמינותם של קישורים כאלה אינה מעידה על אישור או תמיכה כלשהם מצדנו.

  3. קבלת תכנים פרסומים והסרתם

    1. אינך נדרש להסכים לקבל הודעות טקסט פרסומיות, שיחות או הודעות מוקלטות מראש כתנאי לשימוש בפלטפורמה. על ידי בחירה לשלוח לנו את מספר הטלפון שלך והסכמה לתנאים אלה, אתה מסכים לקבל הודעות מ- STANNEL, הסוחרים והמומחים, כולל באמצעות הודעות טקסט, שיחות, הודעות מוקלטות מראש והודעות דחיפה, שכל אחת מהן עשויה להיווצר על ידי מערכות חיוג טלפוניות אוטומטיות. תקשורת זו כוללת, לדוגמה, תקשורת תפעולית בנוגע לחשבון שלך או לשימוש שלך בפלטפורמה, עדכונים בנוגע לתכונות חדשות וקיימות בפלטפורמה, תקשורת בנוגע למבצעים המנוהלים על ידינו או על ידי צדדים שלישיים, וחדשות הקשורות לפלטפורמה ולהתפתחויות בתחומי פעילותה. חיובים סטנדרטיים עבור הודעות טקסט החלים על ידי ספק הטלפון שלך עשויים לחול על הודעות טקסט שאנו שולחים. אם אתה שולח לנו מספר טלפון או כתובת דוא"ל של מישהו אחר כדי לקבל תקשורת מ- STANNEL, אתה מצהיר ומתחייב שכל אדם שעבורו אתה מספק מספר טלפון או כתובת דוא"ל הסכים לקבל תקשורת כאמור בסעיף זה.

    2. אם ברצונך להפסיק לקבל הודעות דוא"ל לקידום מכירות או הודעות טקסט לקידום מכירות, אנו מספקים לך את השיטות הבאות כדי לבטל את הסכמתך או לבטל את הרשמתך: (א) פעל בהתאם להוראות שאנו מספקים בדוא"ל או בהודעת הטקסט הראשונית עבור קטגוריה זו של הודעות דוא"ל או הודעות טקסט לקידום מכירות, או (ב) אם יש לך חשבון בפלטפורמה, אתה יכול לבטל את הסכמתך או לבטל את הרישום באמצעות ההגדרות שלך.

  4. הגבלת אחריות

    1. אנו מספקים לך את הפלטפורמה, תיאורי המוצרים ו/או השירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים על בסיס "כמות שהם" (As-Is) ו"לפי זמינות", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, STANNEL אינה אחראית לדיוק ושלמות המוצרים, השירותים, לטיבם ואיכותם ו/או התאמתם למטרה מסוימת, וכל אחריות הנובעת ממהלך השימוש בהם.

    2. STANNEL אינה מבטיחה או אחראית לכל חבות, במידה המרבית המותרת על פי חוק, בקשר עם: (א) תוכן שפורסם על ידי צד שלישי כלשהו בפלטפורמה, (ב) תיאורי המוצרים או השירותים, (ג) אתרי צד שלישי וכל מוצר או שירות של צד שלישי הרשומים או נגישים לך דרך הפלטפורמה, (ד) האיכות או טיב המוצרים ו/או השירותים שניתנים לך על ידי צד שלישי כלשהו שאתה רוכש או מזמין בעקבות השימוש שלך בפלטפורמה; וכן (ה) שימוש בכלים שהפלטפורמה מעמידה לרשותך, לרבות דיוקם, שלמותם, אמינותם ותוצאותיהם.

    3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתה מודע ומאשר בזאת ש- STANNEL לא תהיה אחראית בגין (I) כל נזק עקיף, מקרי, תוצאתי, מיוחד או לדוגמה, אובדן רווחים, הפרעה לעסקים, פגיעה במוניטין או אובדן נתונים (גם אם STANNEL קיבלה הודעה על האפשרות של נזקים כאלה או נזקים כאלה צפויים) הנובעים וקשורים בדרך כלשהי לשימוש שלך בפלטפורמה, או חוסר יכולת להשתמש בה, או במוצרים ו/או השירותים המוצעים בפלטפורמה (II) כל סכום, במצטבר, העולה על הגבוה מבין (א) 400 ש"ח או (ב) הסכומים ששולמו או ישולמו על ידך ל- STANNEL בקשר לפלטפורמה בתקופה של שנים עשר (12) החודשים שקדמו לקרות הנזק. השימוש שלך בפלטפורמה, במוצרים, במידע או בשירותים המוצעים בפלטפורמה הוא על אחריותך הבלעדית.

  5. שיפוי

אתה מסכים לשפות באופן מלא, להגן ולפטור מחבות את STANNEL את הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, היועצים, הסוכנים והנציגים האחרים שלה, מפני וכנגד כל תביעות, נזקים, הפסדים, עלויות (כולל שכר טרחת עורכי דין) והוצאות אחרות הנובעות במישרין או בעקיפין מ: (א) הפרה מצדך של חלק כלשהו של הסכם זה; (ב) כל טענה שחומרים כלשהם שאתה מגיש לנו או מעלה בפלטפורמה, כולל התוכן שלך, מפרים את זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הפטנט, הסימן המסחרי, הסוד המסחרי או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו; (ג) השימוש והפעילויות שלך בקשר לפלטפורמה או לאתרים אחרים שאליהם מקושרת פלטפורמה; ו/או (ד) התנהגות בלתי הולמת רשלנית או מכוונת שלך.

  1. בירור מחלוקות והדין המהותי

    1. בירור ומחלוקות וישוב סכסוכים. אם יש לך מחלוקת או סכסוך עם STANNEL, עליך ליצור איתנו קשר באמצעות [email protected], כדי לנסות תחילה לפתור את הבעיה או המחלוקת. אם לא נוכל לפתור את המחלוקת או הבעיה בהסכמה ובתום לב בתוך 45 (ארבעים וחמישה) ימי עסקים ממועד פנייתך אלינו, תוכל לפנות לבית המשפט המוסמך בת"א-יפו.

    2. הדין החל. הדין שחל על הסכם זה ופרשנותו הוא הדין המהותי של מדינת ישראל, ללא התחשבות בסעיפי ברירת הדין שלה.  

    3. כתב ויתור על תביעה ייצוגית. אתה מסכים ומתחייב בזאת כי כל הליך ליישוב מחלוקות יתנהל על בסיס פרטני כאמור בסעיף 11.1 לעיל ולא בתובענה ייצוגית, מאוחדת או ייצוגית. משמעות הדבר היא שבקשר לכל מחלוקת, אתה ו-STANNEL מסכימים לוותר על הזכות להשתתף כתובע כחבר בקבוצה בכל הליך של תביעה ייצוגית.

    4. מחלוקות עם משתמשים אחרים: אם יש לך מחלוקת עם משתמש אחר בפלטפורמה או עם צד שלישי כלשהו, אתה מסכים ש- STANNEL אינה מחויבת להיות מעורבת, לרבות על ידי הצטרפות להליך משפטי. במקרה שיש לך מחלוקת עם משתמש אחד או יותר אחרים, אתה משחרר את STANNEL, מנהליה, נושאי המשרה, עובדיה, סוכניה ויורשיה מתביעות, דרישות ונזקים מכל סוג או אופי, ידועים או לא ידועים, הנובעים או קשורים בדרך כלשהי למחלוקות כאלה ו/או לפלטפורמה.

  2. שונות

    1. אם יש לך שאלה או תלונה בנוגע לשירות הניתן לך בפלטפורמה, אנא צור קשר עם STANNEL בכתובת [email protected] או בכתב לכתובת הדואר שלנו.

    2. STANNEL שומרת לעצמה את הזכות: (א) לשנות את תנאי הסכם זה; (ב) לשנות את הפלטפורמה, כולל ביטול או הפסקה של כל מידע או שירות או פעילות באופן מלא או חלקי; ו-(ג) להסיר, לסיים או לחסום את החשבון שלך, לרבות את זכות הגישה ו/או השימוש שלך בפלטפורמה. יודגש, כי אם נבצע שינויים מהותיים בתנאים עפ"י הסכם זה, נודיע לך באמצעות הפלטפורמה, בדוא"ל או באמצעים אחרים, זאת על מנת לתת לך הזדמנות לבחון את השינויים לפני שהם ייכנסו לתוקף. אתה מסכים שהמשך השימוש שלך בפלטפורמה לאחר ששינויים אלה ייכנסו לתוקף מהווה את הסכמתך לשינויים. אם אינך מסכים לעדכונים כלשהם בהסכם זה, אינך רשאי להמשיך להשתמש בפלטפורמה. אנו ממליצים כי תקפיד לחזור לדף זה מעת לעת כדי להבטיח את היכרותך עם הגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש.

    3. הגרסה העברית של הסכם זה תהיה הגרסה המחייבת וכל התקשורת, ההודעות, בירור המחלוקות והפעולות וההליכים האחרים הקשורים להסכם זה יבוצעו וינהלו בעברית, גם אם נבחר לספק תרגומים של הסכם זה לשפות אחרות. במידה המותרת בחוק, כל סתירה או אי התאמה בין התרגומים השונים ייפתר לטובת הגרסה העברית והגרסה העברית היא הגרסה המכריעה.

    4. שום תנאי מתנאי הסכם זה, או כל זכות, התחייבות או סעד אינם ניתנים להמחאה, להעברה, להאצלה או לרישוי משנה על ידך אלא בהסכמה מראש ובכתב של STANNEL, וכל ניסיון להמחאה, העברה, האצלה או רישיון משנה לא יהיה בטל ומבוטל. STANNEL רשאית להמחות, להעביר או להאציל הסכם זה או כל זכות, התחייבות או סעד על פי הסכם זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

    5. כל כותרת, כיתוב או כותרת סעיף הכלולים מוכנסים מטעמי נוחות בלבד ובשום אופן אינם מגדירים או מסבירים סעיף או הוראה כלשהם במסמך זה.

    6. הסכם זה מחליף את כל התנאים, ההסכמים והדיונים הקודמים (אם בכלל) בנוגע לפלטפורמה ומהווה את ההסכם המלא בינך לבינינו בנוגע לפלטפורמה. אם חלק כלשהו של הסכם זה יימצא בלתי ניתן לאכיפה, חלק זה לא ישפיע על יכולת האכיפה של שאר חלקי ההסכם, אשר יישארו במלוא תוקפם.

    7. ההוראות הבאות ימשיכו להתקיים לאחר פקיעתו או סיומו של הסכם זה: סעיף 2.1 (הגדרות), סעיף 5 (התכנים שמעלים משתמשי הפלטפורמה), סעיף 6 (התכנים של STANNEL) סעיף 11 (הגבלת אחריות), סעיף 12 (שיפוי), סעיף 13 (בירור מחלוקות והדין המהותי), ו- סעיף 14 (שונות).